Uslovi korišćenja i kupovine

Internet stranice www.opifex3dorint.com su u vlasništvu firme Opifex, Radnička 42, Subotica, Srbija (u daljem tekstu Opifex). Opšti uslovi korišćenja važe za sve registrovane i neregistrovane korisnike. Registrovani korisnik (u daljem tekstu korisnik ili registrovani korisnik) može postati svako lice (fizičko ili pravno) koje je poslovno sposobno i koje prihvata uslove poslovanja firme Opifex.

Prilikom prve kupovine, kupac se mora registrovati i tom prilikom ispuniti sva polja na formularu za prijavljivanje sa tačnim podacima. Prihvatanjem opštih uslova poslovanja, kupac posatje registrovani korisnik. Korisnik je dužan brinuti se o svojoj lozinki i povremeno je menjati. OPIFEX nikada neće tražiti lozinku od svojih korisnika i neće odgovarati za eventualne zloupotrebe korisničkih lozinki. Ukoliko korisnik prijavi zloupotrebu lozinke, OPIFEX će odgovarajuće odreagovati.


OPIFEX se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je vezana za korišćenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih stranica, te za bilo koju štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojem trećem licu u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom sadržaja sa ovih stranica.


Registrovani korisnik ima pravo kupovati i naručivati artikle i usluge na stranicama opifex3dprint.com


OPIFEX zadržava pravo promene opštih uslova poslovanja i korišćenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu u trenutku objave, o čemu će registrovani korisnik biti obavešten putem email-a. Smatra se da je pristupanjem sranicama, korisnik upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima korišćenja, a prilikom potvrde kupovine to i potvrđuje.


OPIFEX se trudi da informacije i cene budu tačne i ažurirane, ali se ograđuje od mogućih grešaka prilikom objavljivanja sadržaja. OPIFEX, ne preuzima odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju na internet stranicama opifex3dprint.com, kao ni tačnost objavljenih informacija, to se odnosi i na povremenu nefunkcionalnost stranica ili njihovih delova.


Fotografije i prikazi na ovim stranicama i na stranicama partnera ne moraju odgovarati stvarnim proizvodima koji se prodaju.


Upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja je zabranjena.


Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice opifex3dprint.com smatra se prodajom na daljinu.

Robu koju poručite na našem sajtu možete platiti uplatnicom, putem sevisa e-bankinga, ili gotovinom prilikom isporuke robe.


Kupljenu robu isporučujemo pomoću kurirskih službi ili pošte.


3D štampani artikli se ne drže na lageru i štampaju/izrađuju se isključivo po narudžbi. Nakon potvrde narudžbe korisnik će biti obavešten o roku isporuke.


Cena robe je izražena u dinarima. Opifex nije u sistemu PDV-a, usled čega se PDV ne obračunava.


Sve akcije i popusti se obavljaju isključivo po uslovima objavljenim na stranicama www.opifex3dprint.com


Korišćenje sajta opifex3dprint.com

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise. Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.


Zabranjeno je na sajtu objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Opifex zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.


Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.


Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.


Zabranjeno je postavljanje virusa i svih drugih računarskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.


Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je objavljena na sajtu.

Sajt opifex3dprint.com je prodajno mesto čije je radno vreme svaki radni dan od 08-16h. Vanredno, prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole Opifexa.


Pravo na odustajanje

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.opifex3dprint.com smatra se prodajom na daljinu.


Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.


Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.


Zahtev za odustanak od kupovine kupac podnosi pismenim putem slanjem emaila na info@opifex3dprint.com


U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda a nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.


Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao zahtev/obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana proizvod se više ne može vratiti.


Prilikom povraćaja robu obavezno je vratiti u ispravnom, nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni račun/faktura.


Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se povraćaj sredstava i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.


Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.


Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.


Vraćanje robe vrši se isključivo preko odgovarajuće kurirske službe, robu ne možete dostaviti lično.Postupak reklamacije

Postupak rešavanja reklamacije sprovodi se na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.Glasnik RS” br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl.Glasnik RS” br. 53/10, 10/2013).


Pravo na reklamaciju stičete ako je na proizvodu jasno vidljivo da greška nije nastala nepravilnim korišćenjem već da je došlo do greške u proizvodnji, pakovanju ili transportu.


Rok za isticanje nesaobraznosti je 2 godine od dana kupovine.


Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od prijema reklamacije. Rok za rešavanje je 15 dana od prijema reklamacije (30 dana u slučaju tehničke robe).


Povrat robe se u tom slučaju vrši na naš trošak a prijava kako sledi:

U slučaju reklamacije, pošaljite Vaš zahtev na adresu info@opifex3dprint.com

Obavezno navedite sledeće podatke:

  • ime i prezime

  • e-mail adresu

  • broj računa ili gotovinskog računa koji ste dobili sa robom

  • poruku u kojoj ćete opisati razlog reklamacije


Na osnovu dostavljenih podataka, dobićete potvrdu o podnetoj reklamaciji. Rešavanje reklamacije će biti obavljeno u skladu sa zakonom.


U skladu sa odlukom o rešavanju podnete reklamacije, roba može biti zamenjena istom, sličnom ili može doći do povraćaja uplaćenih sredstava po želji kupca.